Ορίζεις το χώρο που θα κινηθούμε. Δεν κρατάς το μέτρο μα θυμάσαι όλες τις γωνίες που πλησίασες και μάτωσες. Και λόγω του δικού σου πόνου, λιγοστεύουν οι δικές μου προοπτικές για λίγο παραπάνω αέρα, για λίγο ακόμη όνειρο.


No comments:

older posts