εσύ



κι όταν ο τέλειος εαυτός σου σε αφήσει, έλα. 

Πάντα σε σκεφτόμουν χωρίς αυτόν.




older posts