η σκατοεταιρείες με έστειλαν στο υπέροχα βρεγμένο σύνταγμα να σας πω... είμαι η ιον και είμαι καλά..
η σύνδεση μου ακόμη δεν ήρθε...
ΕΛΕΟΣ παίδες.. έλεος..

Να ναι καλά ο wifi ουρανός..

χε..

older posts