σε θυμαμαι ζεστο.
παραμιλάς.
Μάθαινα τότε και εγώ να αγγίζω.
εργασία πάνω στο κορμί σου.
Μήπως περάσει ο πυρετός.
-ξέρεις να αγγίζεις, έλεγες.
Μα εγώ μικρή, ακόμη μάθαινα να ζω.
Σηκώθηκες, 
μα πήγα απότομα.
Αφησα τα βασικά
Ποτέ δεν τα δίνεις όλα
Ποτέ δεν  τα δίνεις όλα.
έτσι, από μικρή όλα τα έχασα.
Άδειασα.
Άδειασα τόσο που τίποτα δεν έμεινε.
και έγινα άλλη.
Εσύ με εσένα και εγώ με άλλη συντροφιά.
Προχώρησα.
Χωρίς να μάθω τα πρώτα.
Αυτά που κρατούν το μεσα σου.
Βρήκα ένα νέο εγώ.
Άλλαξα, 
χωρίς ποτέ να μάθω
εκείνο το εγώ πού θα με πήγαινε...

older posts