Κάθε μέρα
μια ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή σου...


θα τολμήσεις;

ή και σήμερα θα ξεχαστείς;1 comment:

Anonymous said...

...και σήμερα θα ξεχαστείς

Γιατί ρωτάς; Αφού το ξέρεις κι εσύ.

older posts