Χίλια βιβλία τα ταξίδια μας .Είχα χαθεί σε ένα βλέμμα μια φορά.Tο είπες αδράνεια.Tο είπα και εγω.No comments:

older posts