.κλεισμένη στην πόλη μου 

με όλα τα βλέφαρα ανοιχτά-

μεσα σε λάθη υπάρχω .


No comments:

older posts