Μια νύχτα όλα τα κλειστά ηλιοτρόπια ονειρεύτηκαν τον ίδιο ήλιο.
ύστερα άνοιξαν τα βλέφαρα κι ακολούθησαν αυτό το όνειρο .
Μια νύχτα όλα τα ηλιοτρόπια έκλεισαν το πρόσωπό τους και είδαν το ίδιο όνειρο.
ύστερα το είδαν μέσα στη μέρα του να ακολουθεί το βλέμμα τους.

Μόνο τον ήλιο ήξεραν..κάθε νύχτα-κάθε μέρα. 

Και έβαφαν το πρόσωπο στο χρώμα του-για να το έχουν πάντα. 
Μέχρι ο ήλιος να μην τα κοιτάζει πια.

No comments:

older posts