Μέσα σε ένα αγόρι χαίρεται η ζωή της. 
Μέσα στα μάτια του φροντίζει την αγάπη. 
Σαν πλάθεται η σκέψη σε άλλο σχήμα δε ξαναγυρνα. 
Αυτή που μόνο αυτόν ξέρει. 
Και αγαπά σα θάλασσα πνιγμένη στον αφρό της.  
Αγάπα με του λέει. 
Χιλιες φορές αγάπα με.


No comments:

older posts