Ένα συγνώμη σε όλα τα ζώα που χθές ξεψύχησαν,
γιατί εγώ
- ο απόλυτος άρχοντας-
εισέβαλλα βίαια στο σπίτι τους..


No comments:

older posts